Beschermd wonen borderline

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. Deze begeleiding is ook zeer geschikt voor mensen met borderline.

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis waarin mensen een leven lang mee te kampen hebben met een patroon van heen en weer zwalkende emoties, chaotische relaties en een onduidelijke identiteit. Dit komt vooral tot uiting in zeer impulsief gedrag en woede-uitbarstingen. Veel mensen met een borderline indicatie, slagen er niet in om gebruik te maken van hun talenten, ondanks dat het intelligentieniveau en de creativiteit van deze mensen prima ontwikkeld zijn. Er zijn geen verschillende vormen van borderline. Borderline komt vaak voor in combinatie met andere psychische problemen. Mensen met borderline kunnen emotioneel kwetsbaar zijn. Ze zijn gevoeliger voor emotionele zaken. Door een verstoord zelfbeeld en vertroebeld beeld van anderen reageren ze daar heftig op en het kan lang duren voordat ze weer een evenwicht hebben bereikt.

Het gedrag van mensen met borderline kunnen erg veel onderling verschillen. Hierdoor is het van groot belang dat deze mensen de juiste begeleiding en opvang krijgen, die volledig is afgestemd op de persoonlijke zorgbehoefte van de cliënt. Instellingen die vormen van begeleid wonen aanbieden, zijn een goed alternatief voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis als borderline. De begeleiding wordt verzorgd door vakprofessionals die de juiste specifieke begeleiding kunnen aanbieden, aangepast op de persoonlijke zorgbehoeften.

De begeleiding van de zorginstelling is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Hoewel er gediplomeerde- en ervaren vakprofessionals in de betreffende zorginstellingen werkzaam zijn, worden behandelingen (die in het teken staan van zelfkennis, zoals het leren waar de eigen grenzen liggen, gedrag herkennen, emoties leren benoemen en leren omgaan met die van anderen) vanzelfsprekend door gespecialiseerde instanties uitgevoerd. De zorginstelling en de behandelende instanties werken vanzelfsprekend nauw samen ten behoeve van het welzijn van de cliënt.