Borderline 18 jaar

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, die gepaard gaat met sterke stemmingswisselingen en erg impulsief gedrag. De stoornis staat deze mensen in de weg bij het functioneren in de maatschappij. Een professionele hulpverlening kan deze mensen een positieve steun in de rug hierbij geven. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die de juiste begeleiding kan bieden voor mensen vanaf 18 jaar problemen hebben met borderline.

Mensen met borderline hebben vaak psychische klachten zoals angsten en depressie. Daarnaast denken ze stemmen te horen en hebben dusdanig extreme emoties dat het zelfs tot zelfbeschadiging kan resulteren. Het gevolg is dat veel mensen met borderline moeite met sociale- en arbeidsrelaties hebben en er vaak niet in slagen om opleidingen succesvol af te ronden.

De symptomen van borderline kunnen per persoon erg verschillen. Dit maakt behandeling en begeleiding erg lastig. Begeleid Wonen Nederland is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen vanaf 18 jaar met borderline. Hiervoor heeft de instelling de beschikking over meer dan 25 locaties in Eindhoven of directe omgeving. Deze locaties zijn ingericht op het zelfstandig wonen met begeleiding of het begeleid wonen in groepsvorm. Een groep van ervaren professionals nemen de begeleiding voor hun rekening. Het team heeft positiviteit als een gemeenschappelijk kenmerk. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk! Dit is erg belangrijk voor mensen die problemen hebben met de symptomen van borderline. De begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de samenleving. De intensiteit van de zorg wordt flexibel ingezet aan de hand van een persoonlijk zorgplan dat met regelmaat wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.