Borderline behandeling

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Omdat deze persoonlijkheidsstoornis vaak in de weg staat bij het functioneren in de maatschappij is een borderline behandeling vaak van essentiële waarde, echter het volledig wegnemen van deze stoornis is (vrijwel) niet mogelijk. Het is wel belangrijk om mensen met deze complexe persoonlijkheidsstoornis goed te begeleiden. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met psychische of psychosociale problemen waaronder borderline.

Veel mensen met borderline hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Opleidingen worden vaak niet afgerond en sociale- en arbeidsrelaties kunnen bijna niet onderhouden worden. Dit is het gevolg van psychische klachten (zoals angsten en depressie), extreme emoties en stemmingswisselingen. Deze klachten kunnen zelfs zover gaan dat het tot zelfbeschadiging kan resulteren.

Borderline is een zeer complexe stoornis. De symptomen zijn vaak per persoon verschillend. Een borderline behandeling met het resultaat dat deze aandoening volledig verdwijnt, is tot dusver nog niet mogelijk, al worden er op dit moment wel behandelingsmethoden voor borderline ontwikkeld die hierin succesvol lijken te zijn.

Het is van groot belang dat mensen met borderline de juiste begeleiding krijgen. Begeleid Wonen Nederland zorgt voor een maatwerk begeleiding voor iemand met deze persoonlijkheidsstoornis. Deze begeleiding kan gericht zijn op het vinden van negatieve triggers, het bewaken voor terugval in oude (vaak negatieve) gewoontes en is een luisterend oor voor gevoelens en emoties. Op deze manier wordt de mate van zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij verhoogd.