Borderline de baas

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Daarom kunnen deze mensen moeilijk de emoties, die veel sneller extreem tot uiting kunnen komen door borderline, de baas zijn.

Borderline is een stoornis die vaak in de weg staat in het functioneren in de maatschappij. Opleidingen worden vaak niet afgerond en sociale- en arbeidsrelaties kunnen bijna niet onderhouden worden. Dit is het gevolg van psychische klachten (zoals angsten en depressie), extreme emoties en stemmingswisselingen. Deze klachten kunnen zelfs zover gaan dat het tot zelfbeschadiging kan resulteren.

Gezien dit gegeven is een juiste begeleiding essentieel voor mensen met borderline. Hoewel er geen behandeling is die deze stoornis nooit volledig kan wegnemen, is het wel mogelijk om de gevoelens die door borderline zeer sterk aan de oppervlakte komen tot op een zekere hoogte de baas te zijn. Het is dus zeker belangrijk om mensen met deze complexe persoonlijkheidsstoornis goed te begeleiden.

Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling dat gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met psychische of psychosociale problemen waaronder borderline. De begeleiding voor mensen met borderline kan erop gericht zijn op het vinden van negatieve triggers. Hierbij is het bewaken voor een terugval in oude (vaak negatieve) gewoontes zeer belangrijk. Alleen op deze manier zal iemand de extreme gevoelens van borderline de baas kunnen zijn, of deze minder heftig te verwerken.

Gezien de complexiteit van de aandoening is vooral een persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Een zorgverlener zal het vertrouwen van iemand met borderline moeten winnen voordat deze als een luisterend oor kan dienen voor de gevoelens en emoties van deze persoon. Als dit het geval is, dan zal er een goede begeleiding op maat mogelijk zijn. Met deze persoonlijke begeleiding zal de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij van een persoon met borderline verhoogd kunnen worden.