Borderline hulpverlening

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis waarvoor een passende hulpverlening van groot belang is. De stoornis komt tot uiting door zeer hoge emoties en grote problemen in diverse omgangsvormen. Mensen met borderline kunnen zelfs overgaan tot ernstige zelfbeschadiging. Borderline hulpverlening wordt op maat ingericht om de juiste zorg te kunnen verlenen.

De complexiteit van deze persoonlijkheidsstoornis het zeer lastig om te bepalen hoe de borderline hulpverlening het beste kan worden ingericht. De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Voor juist advies voor omgaan met borderline is professionele ondersteuning in sommige gevallen een goede keuze.

“Het onbereikbare van een dierbare” is een omschrijving waar mensen in de directe omgeving van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) mee kampen. In veel gevallen is professionele borderline hulpverlening voor deze mensen ook een prima orgaan om hiervoor persoonlijk advies te ontvangen.

Het leven met deze lastige psychologische stoornis vereist volharding, geduld, rust, een gezond ritme en een betrouwbare hulp voor de moeilijke perioden. Als dit niet voorhanden is, kan omgaan met een borderline persoonlijkheidsstoornis erg lastig zijn. De GGZ (de geestelijke gezondheidszorg) zal de cliënt indien nodig in contact brengen met de passende, gespecialiseerde zorginstanties voor borderline hulpverlening.

Deze zorginstellingen voorzien in een professionele zorg waar een persoon met BPS prima terecht kan. Een gespecialiseerde vertrouwenspersoon kan helpen met het herkennen van de negatieve triggers en kan het gedrag van de cliënt monitoren om zo te voorkomen dat er teruggevallen wordt in oude gewoontes met negatieve gevolgen. Daarbij kan de zorginstelling begeleiding bieden in het stimuleren van een gezond leven en een luisterend oor bieden voor gevoelens en emoties en hier op een professionele manier op inspelen. Op deze manier wordt de cliënt geholpen met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij.