Borderline jeugd

Sterke stemmingswisselingen en zeer impulsief gedrag zijn de meest voorkomende symptomen van borderline. Deze persoonlijkheidsproblematiek heeft behoorlijk veel invloed in het functioneren in de maatschappij. Borderline komt op alle leeftijden voor. Ook de jeugd kan dus te maken hebben met borderline, al zal deze stoornis zich pas echt ontwikkelen tussen het 18e en 25e levensjaar. Het is dus lastig om borderline in de jeugd te ontdekken.

Borderline is een verzamelnaam voor een aantal ernstige psychische klachten zoals angsten en depressie. Deze persoonlijkheidsproblematiek gaat samen met extreme emoties die zelfs kunnen resulteren in zelfbeschadiging. Het is lastig om de specifieke kenmerken van borderline aan te geven, door de veelzijdigheid aan symptomen die deze aandoening kan hebben. Daarnaast is de aandoening ook sterk verschillend per persoon. Borderline in de jeugd lijkt minder voor te komen. Verschijnselen van een aandoening als borderline komen vaak in de late kinderjaren aan het licht. In de pubertijd zal een persoonlijkheidsstoornis als borderline zich gaan ontwikkelen en in de volle hevigheid gaan manifesteren. Dit maakt dat borderline vaak alleen aan een volwassen persoon wordt toegeschreven.

Jeugd met borderline heeft vaak last van een identiteitsstoornis, wisselende stemmingen, moeite om sociale relaties in stand te houden, impulsiviteit en kunnen moeilijk extreme emoties onder controle houden. Vaak wordt het afronden van een opleiding ook als lastig ervaren.
Jeugd met borderline kan veel baat hebben bij een professionele ondersteuning door een gespecialiseerde zorginstelling.