Borderline organisatie

Borderline is een persoonlijkheidsproblematiek waarbij een persoon door sterke stemmingswisselingen en zeer impulsief gedrag moeite heeft met het functioneren in de maatschappij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een borderline organisatie en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit heeft vooral betrekking op de oorzaak van borderline.
Borderline is een verzamelnaam voor een aantal ernstige psychische klachten zoals angsten en depressies die kunnen resulteren in extreme emoties die zelfs tot zelfbeschadiging kunnen leiden. Borderline wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan symptomen die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Hierbij behoren onder andere identiteitsstoornissen, wisselende stemmingen, moeite om sociale- en arbeidsrelaties in stand te houden, impulsiviteit en moeite om extreme emoties onder controle te houden.

Verschijnselen van een borderline persoonlijkheidsstoornis komen vaak in de late kinderjaren tot uiting. In de pubertijd zal deze persoonlijkheidsstoornis zich pas volledig gaan ontwikkelen en in de volle hevigheid manifesteren, waardoor het lijkt dat borderline alleen een aandoening is voor volwassenen. Een borderline persoonlijkheidsstoornis ontstaat dus in de jeugd in tegenstelling tot de aandoening die beschreven wordt als borderline organisatie.

Mensen met een borderline organisatie ontwikkelen onder invloed van stress dezelfde symptomen als een iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Borderline organisatie kan dus veel later ontstaan. Wanneer deze stress echter het hoofd wordt geboden, zijn deze mensen weer in staat om normaal te functioneren. Mensen met borderline organisatie hebben dus geen borderline persoonlijkheidsstoornis.