Borderline syndroom

Het borderline syndroom is een complex syndroom. De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Borderline is een gecompliceerde persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek zijn door sterke stemmingswisselingen zeer onvoorspelbaar en gedragen zich erg impulsief. Veel mensen met borderline kunnen zeer moeilijk functioneren in de maatschappij en hebben een intensieve professionele begeleiding nodig. Het wordt als zeer lastig ervaren om een arbeidsrelatie aan te gaan en deze in stand te houden. Dit komt mede omdat sociale contacten voor mensen met borderline moeilijk te onderhouden zijn. Veel mensen met borderline hebben een school of andere opleiding niet weten af te maken.

Het borderline syndroom gaat vaak gepaard met hevige psychische klachten waarbij angsten en depressie zeer veel voorkomen. Emoties kunnen dusdanig hoog oplopen dat mensen met een borderline syndroom zelfs kunnen overgaan tot zelfbeschadiging.

Daarnaast zijn er andere criteria waaraan het borderline syndroom herkenbaar aan is. Veel mensen met dit syndroom hebben meerdere van de hieronder genoemde gedragingen waaraan deze persoonlijkheidsstoornis te herkennen is.

• krampachtig proberen te voorkomen om in de steek gelaten te worden;
• een patroon van instabiele en intense relaties met anderen
• identiteitsstoornis
• impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf
• terugkerende pogingen of dreiging tot zelfdoding of zelfverwonding;
• sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen.
• een chronisch gevoel van leegte;
• intense woede of moeite boosheid te beheersen.
• aan stress gebonden paranoïde ideeën hebben

De invulling van deze symptomen zijn erg persoonlijk en kunnen dan ook erg verschillen. Dit heeft tot gevolg dat de zorg voor deze mensen erg ingewikkeld is. Tot voor kort werd het borderline syndroom gezien als een onbehandelbare aandoening. Recente ontwikkelingen hebben echter uitgewezen dat er behandelingen zijn samengesteld waarbij mensen met borderline volledig kunnen herstellen. Deze behandelingsmethoden zijn nog niet volledig bewezen en worden verder onderzocht.