Borderline volwassenen

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Sterke stemmingswisselingen en zeer impulsief gedrag zijn de meest voorkomende symptomen van deze persoonlijkheidsproblematiek die het functioneren in de maatschappij behoorlijk in de weg kunnen staan. Borderline komt op alle leeftijden voor, echter zal deze stoornis zich ontwikkelen tussen het 18e en 25e levensjaar. Daarom wordt borderline vaak als een aandoening voor volwassenen aangemerkt.

Borderline is een verzamelnaam voor een aantal ernstige psychische klachten zoals angsten en depressie. Veel volwassenen met borderline denken stemmen te horen en kampen met dusdanig extreme emoties dat het zelfs tot zelfbeschadiging kan resulteren. Een stoornis die als borderline wordt gekenmerkt kan een veelzijdigheid aan symptomen hebben. Deze verschillen dan ook van persoon tot persoon.

Mensen met borderline hebben vaak last van een identiteitsstoornis, hebben wisselende stemmingen, moeite om sociale- en arbeidsrelaties in stand te houden, zijn erg impulsief en kunnen moeilijk extreme emoties onder controle houden. In de meeste gevallen is professionele ondersteuning door een gespecialiseerde zorginstelling een goede keuze.

Verschijnselen van een aandoening als borderline komen vaak in de late kinderjaren aan het licht. In de pubertijd zal deze persoonlijkheidsstoornis zich gaan ontwikkelen en in de volle hevigheid gaan manifesteren. Dit maakt dat borderline vaak alleen aan een volwassen persoon wordt toegeschreven. Bij een volwassen persoon met borderline zullen de symptomen veel sterker tot uiting komen.