Hoe met Borderline omgaan?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die tot uiting komt door extreme emoties (dat zelfs tot zelfbeschadiging kan resulteren) en problemen met de omgang met anderen. Dit maakt het zeer lastig om te bepalen hoe er het beste met mensen met deze stoornis moet worden omgegaan, zeker gezien het feit dat de symptomen per persoon erg kunnen verschillen. Voor juist advies in omgaan met borderline is professionele ondersteuning in sommige gevallen een goede keuze.

Borderline is een complexe situatie, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. “Het onbereikbare van een dierbare” is de beste omschrijving waar mensen mee kampen als ze in hun directe nabijheid iemand hebben met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Het leven met deze lastige psychologische stoornis vereist volharding, geduld, rust, een gezond ritme en een betrouwbare hulp voor de moeilijke perioden. Als dit niet voorhanden is, kan omgaan met een borderline persoonlijkheidsstoornis erg lastig zijn.

De persoon met BPS heeft er belang bij om iemand in vertrouwen te kunnen nemen die helpt met het herkennen van de negatieve triggers en helpt om te bewaken dat er teruggevallen wordt in oude, negatieve, gewoontes. Dit terugvallen in oude gewoontes kan worden voorkomen door gezond te leven (rust- en voedingspatroon), het luisteren naar gevoelens en emoties, maar ook door de onzekerheidstolerantie te verhogen. Er zijn mensen die in dit kader veel hebben aan positieve zelfspraak om het zelfvertrouwen een goede stimulans te geven.

Daarnaast is het goed om niet direct met een eerste reactie te komen op een gebeurtenis of opmerking maar dit uit te stellen tot een later moment waarop eerst de gevoelens goed geanalyseerd kunnen worden. Kalmerende activiteiten of gedragingen kunnen hierbij helpen. Een professionele hulpverlener kan hierbij een zeer belangrijke rol spelen.