Is borderline erfelijk?

[Breadcrumbs

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die vooral gekenmerkt wordt door sterke stemmingswisselingen en erg impulsief gedrag. In de meeste gevallen staat deze persoonlijkheidsstoornis het functioneren in de maatschappij in de weg. Er wordt nog steeds veelvuldig onderzoek gedaan naar de juiste behandelmethoden en de oorzaken van borderline. Erfelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen.

Veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis als borderline hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Borderline is een zeer complexe stoornis. De symptomen zijn vaak per persoon verschillend. Hierdoor is het ook lastig om de oorzaken van borderline vast te stellen. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen. Mensen met een genetische aanleg voor stemmingswisselingen zouden gevoeliger kunnen zijn voor borderline maar dit is nog niet onomstotelijk bewezen.

Slechte ervaringen in de kinderjaren, verwaarlozing en mishandeling door de ouders of seksueel misbruik kunnen ook oorzaken zijn van borderline. Er is dus nog geen sluitend antwoord op de vraag of borderline een erfelijke aandoening is. Daarnaast wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de juiste behandeling van de persoonlijkheidsstoornis.
Er zijn behandelingen die resultaat lijken te hebben, echter is ook dat nog niet bewezen.

Het is dan ook van groot belang dat mensen met borderline wel de juiste begeleiding krijgen om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij zoveel mogelijk te waarborgen. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die een maatwerk begeleiding voor iemand met borderline biedt. Deze begeleiding kan gericht zijn op het vinden van negatieve triggers, het bewaken voor terugval in oude (vaak negatieve) gewoontes en is een luisterend oor voor gevoelens en emoties.