Is borderline te verhelpen?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken zijn chronische instabiliteit, emotionele ontregeling, zelfbeschadiging, impulsief en suïcidaal gedrag, verlatingsangst, woedeaanvallen, grote stress-gevoeligheid en identiteitsproblemen. Borderline hulpverlening wordt op maat ingericht om zo de juiste zorg te kunnen verlenen. Laatste onderzoeken hebben uitgewezen dat borderline wel succesvol te behandelen is en dat mensen hier zelfs van kunnen genezen.

Borderline persoonlijkheidsstoornis staat in het algemeen bekend als “onbehandelbaar” en komt bij 1 tot 2,5% van de bevolking voor. Een persoonlijkheidsstoornis als borderline is erg complex. Het zeer lastig om te bepalen hoe de borderline hulpverlening het beste kan worden ingericht, omdat de symptomen per persoon erg verschillen. Gangbare behandelmethoden (gebaseerd op gedragstherapie of psycho-analyse) hadden voor het volledige scala aan ziekteverschijnselen weinig effect. Er werd dan ook lang vanuit gegaan dat borderline een niet te verhelpen stoornis was. Inmiddels hebben recente studies het tegendeel bewezen.

“Schema Focused Therapy” blijkt een zeer succesvolle behandelmethode die kan leiden tot een volledig herstel of tot een aanmerkelijke verbetering van de situatie. Het succes van de onderzochte behandelmethode schuilt vooral in de langdurigheid en intensiteit van de therapie (twee sessies per week gedurende drie jaar).

Bij deze cognitieve gedragstherapie verwerven cliënten inzicht in de patronen die aan de problematiek ten grondslag liggen. Hiervoor worden standaardpatronen ingekleurd die met gedragsmatige, cognitieve en experiëntiële technieken worden behandeld.