Wat is borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Deze stoornis staat hen in de weg in het functioneren in de maatschappij. Veel mensen met borderline hebben moeite met sociale- en arbeidsrelaties en hebben moeite om opleidingen succesvol af te ronden.

Mensen met borderline hebben vaak psychische klachten zoals angsten en depressie. Daarnaast denken ze stemmen te horen en hebben dusdanig extreme emoties dat het zelfs in zelfbeschadiging kan resulteren.

Er zijn diverse criteria waaraan mensen met borderline kunnen voldoen. Als aan meer dan de helft van deze criteria wordt voldaan, is er sprake van borderline.

• krampachtig proberen te voorkomen om in de steek gelaten te worden;
• een patroon van instabiele en intense relaties met anderen
• identiteitsstoornis
• impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf
• terugkerende pogingen of dreiging tot zelfdoding of zelfverwonding;
• sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen.
• een chronisch gevoel van leegte;
• intense woede of moeite boosheid te beheersen.
• aan stress gebonden paranoïde ideeën hebben

De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Dit maakt behandeling en begeleiding erg lastig. Er zijn recente ontwikkelingen die erop wijzen dat borderline te behandelen zou zijn, echter staan deze behandelingsmethoden nog in de kinderschoenen. In de meeste gevallen is professionele ondersteuning een goede keuze.