Wij hebben diverse zelfstandige studio's beschikbaar.
Reserveer je plekje

Page content

Ggz

De afkorting GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. Mensen met psychische of psychosociale problemen komen na verwijzing van de huisarts als eerste in contact met de GGZ. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. De hulp van het GGZ is niet leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.