Ggz

De afkorting GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. Mensen met psychische of psychosociale problemen komen na verwijzing van de huisarts als eerste in contact met de GGZ. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. De hulp van het GGZ is niet leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

Beschermd wonen GGZE

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding, die gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een vorm van maatwerk begeleiding waarvan mensen thuis (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van kunnen maken. Bij deze laatste vorm wonen de cliënten tijdelijk op een locatie van de zorginstelling. De meeste mensen komen via het GGZ in contact met een passende zorgaanbieder voor beschermd wonen. Voor Eindhoven en omgeving is dit de GGZE.

GGZE staat voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

De GGZ is in regio’s onderverdeeld. De GGZE richt zich dus vooral op de regio Eindhoven. De instelling biedt verschillende vormen van hulp, waarbij er gekeken wordt naar de persoonlijke wensen, mogelijkheden en belemmeringen. De GGZE ziet gezondheid als een samenspel van lichaam, geest, zingeving, kwaliteit van het leven, meedoen in de samenleving en dagelijks functioneren.

Op elk van deze terreinen wordt de huidige situatie in kaart gebracht en wordt er een persoonlijk plan van aanpak gemaakt hoe een reële gewenste situatie bereikt kan worden. Dit kan door middel van meerdere afspraken, 1-op-1 of groepsbehandelingen, cursussen of eventuele tijdelijke opname in een beschermd wonen vorm.

Beschermd wonen ggz

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding, dat gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. Van deze maatwerk begeleiding kan thuis of in een beschermde woonvorm (in een locatie van de zorginstelling) gebruik worden gemaakt. Het beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet schrijft voor dat het beschermd wonen onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeenten, maar de GGZ speelt ook een grote rol in het proces.

Voor de uitvoering van de verantwoordelijkheid over het beschermd wonen werkt de gemeente samen met de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De meeste mensen komen in contact met de GGZ na een consult bij de huisarts en een verwijzing van deze persoon. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. GGZ-hulp is niet tijd- of leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Deze geestelijke aandoeningen heeft het GGZ ingedeeld in diverse zorgzwaartepakketten (ZZP). Uit het persoonlijke zorgprofiel van de cliënt, kan het zorgzwaartepakket worden opgemaakt. Beschermd wonen valt onder GGZ-C.

ZZP C beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. Het beschermd wonen vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met de GGZ die het beschermd wonen onder zorgzwaartepakket ggz-c heeft geplaatst.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van deze instantie is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening wordt ingezet na verwijzing van de huisarts. De GGZ wordt ingezet bij psychische klachten, sociale problemen en geestelijke aandoeningen.

Voor deze psychische klachten, sociale problemen en geestelijke aandoeningen heeft het GGZ een indeling samengesteld waarin de zorgbehoefte omschreven staat in diverse zorgzwaartepakketten (ZZP). Uit het persoonlijke zorgprofiel van de cliënt, kan het zorgzwaartepakket worden opgemaakt. Beschermd wonen valt onder GGZ-C. Aan de hand van het zorgzwaartepakket kan de gemeente, indien nodig, op zoek gaan naar de juiste zorgverlener om te voldoen aan de WMO.

GGZ beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. Dit is een maatwerk begeleiding voor mensen met een verhoogde zorgbehoefte. Cliënten kunnen hier thuis of in een beschermde woonvorm gebruik van maken. In deze laatste vorm woont een cliënt tijdelijk in een locatie van de zorgaanbieder en heeft deze continu de beschikking over begeleiding. Het beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet staat beschreven dat het beschermd wonen onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeenten. De uitvoering hiervan verzorgt de gemeente in samenspraak met de bevindingen van de GGZ.

De afkorting GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. Mensen met psychische of psychosociale problemen komen na verwijzing van de huisarts als eerste in contact met de GGZ. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. De hulp van het GGZ is niet leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Deze geestelijke aandoeningen heeft het GGZ ingedeeld in diverse zorgzwaartepakketten (ZZP). Uit het persoonlijke zorgprofiel van de cliënt, kan het zorgzwaartepakket worden opgemaakt. Beschermd wonen valt onder GGZ-C. De GGZ zorgt in opdracht van de gemeente dat mensen met een indicatie voor beschermd wonen in contact worden gebracht met een geschikte zorginstelling.