Beschermd wonen GGZE

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding, die gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een vorm van maatwerk begeleiding waarvan mensen thuis (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van kunnen maken. Bij deze laatste vorm wonen de cliënten tijdelijk op een locatie van de zorginstelling. De meeste mensen komen via het GGZ in contact met een passende zorgaanbieder voor beschermd wonen. Voor Eindhoven en omgeving is dit de GGZE.

GGZE staat voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

De GGZ is in regio’s onderverdeeld. De GGZE richt zich dus vooral op de regio Eindhoven. De instelling biedt verschillende vormen van hulp, waarbij er gekeken wordt naar de persoonlijke wensen, mogelijkheden en belemmeringen. De GGZE ziet gezondheid als een samenspel van lichaam, geest, zingeving, kwaliteit van het leven, meedoen in de samenleving en dagelijks functioneren.

Op elk van deze terreinen wordt de huidige situatie in kaart gebracht en wordt er een persoonlijk plan van aanpak gemaakt hoe een reële gewenste situatie bereikt kan worden. Dit kan door middel van meerdere afspraken, 1-op-1 of groepsbehandelingen, cursussen of eventuele tijdelijke opname in een beschermd wonen vorm.