GGZ beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. Dit is een maatwerk begeleiding voor mensen met een verhoogde zorgbehoefte. Cliënten kunnen hier thuis of in een beschermde woonvorm gebruik van maken. In deze laatste vorm woont een cliënt tijdelijk in een locatie van de zorgaanbieder en heeft deze continu de beschikking over begeleiding. Het beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet staat beschreven dat het beschermd wonen onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeenten. De uitvoering hiervan verzorgt de gemeente in samenspraak met de bevindingen van de GGZ.

De afkorting GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. Mensen met psychische of psychosociale problemen komen na verwijzing van de huisarts als eerste in contact met de GGZ. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. De hulp van het GGZ is niet leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Deze geestelijke aandoeningen heeft het GGZ ingedeeld in diverse zorgzwaartepakketten (ZZP). Uit het persoonlijke zorgprofiel van de cliënt, kan het zorgzwaartepakket worden opgemaakt. Beschermd wonen valt onder GGZ-C. De GGZ zorgt in opdracht van de gemeente dat mensen met een indicatie voor beschermd wonen in contact worden gebracht met een geschikte zorginstelling.