ZZP C beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. Het beschermd wonen vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met de GGZ die het beschermd wonen onder zorgzwaartepakket ggz-c heeft geplaatst.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van deze instantie is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening wordt ingezet na verwijzing van de huisarts. De GGZ wordt ingezet bij psychische klachten, sociale problemen en geestelijke aandoeningen.

Voor deze psychische klachten, sociale problemen en geestelijke aandoeningen heeft het GGZ een indeling samengesteld waarin de zorgbehoefte omschreven staat in diverse zorgzwaartepakketten (ZZP). Uit het persoonlijke zorgprofiel van de cliënt, kan het zorgzwaartepakket worden opgemaakt. Beschermd wonen valt onder GGZ-C. Aan de hand van het zorgzwaartepakket kan de gemeente, indien nodig, op zoek gaan naar de juiste zorgverlener om te voldoen aan de WMO.