Page content

LVB

Een verstandelijke beperking is een aandoening, waarbij het verstandelijke vermogen zich niet met de normale snelheid ontwikkelt en meestal nooit een niveau bereikt als bij leeftijdgenoten. Daarom heet dit een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De functioneringsproblemen ontstaan vóór de leeftijd van achttien jaar