Begeleiding verstandelijke beperking

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 worden gezien als mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafd. Deze licht verstandelijke beperking is niet te zien aan de buitenkant en komt niet direct in het gedrag van een persoon tot uiting. Ook uit het taalgebruik is soms nauwelijks iets van deze beperking te bespeuren. Dit kan soms leiden tot vervelende situaties waarin iemand met een licht verstandelijke beperking terecht kan komen. Een juiste begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking kan ervoor zorgen dat deze mensen toch zelfredzaam zijn in de maatschappij.

Een persoon met een licht verstandelijke beperking komt sneller in onverwachte en vervelende situaties waarin de betrokkenen worden geconfronteerd met de “bevestigingen van onvermogen”. Deze mensen zijn echter wel in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. Hiervoor is een juiste begeleiding op maat van grote waarde. De begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking kan worden geboden door onder andere ouders, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals.

De begeleiding van de zorgprofessionals kan plaatsvinden in een vorm van beschermd wonen zonder verblijf waarbij gebruik wordt gemaakt van de ambulante gezondheidszorg die flexibel kan worden ingezet. Met deze begeleiding worden mogelijkheden geboden om zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Deze hulpverlening zal vooral gericht worden op sociale interactie Dit is vaak het belangrijkste aspect waar mensen met een licht verstandelijke beperking problemen mee hebben. De intensiteit in de behoefte aan begeleiding is vaak variabel bij zwakbegaafde mensen. Vooral ingrijpende levenservaringen worden als zeer indrukwekkend ervaren. Bij dit soort situaties is er vaak een verhoogde behoefte aan begeleiding.

De begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking zal vooral gericht zijn op het functioneren in de maatschappij met betrekking tot het dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.