Beschermd wonen LVB

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen zonder verblijf is een intensieve vorm hiervan waarin een intensieve ondersteuning geboden wordt maar waarbij wel sprake is van scheiden van wonen en zorg. Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan het beschermd wonen of het beschermd wonen zonder verblijf een prima oplossing zijn.

Het thema Jeugdigen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) én een psychiatrische stoornis is zeer breed: het omvat feitelijk de hele kinder- en jeugdpsychiatrie. In de Nederlandse praktijk wordt met de term LVB vaak mensen aangeduid met een laag IQ in combinatie met bijkomende problemen op het gebied van sociale aanpassing en sociale redzaamheid.

Deze jeugdigen kunnen net als iedere andere jongere daarnaast nog alle mogelijke psychische problemen hebben of krijgen. Daarom is het van groot belang om een goede diagnose te stellen en een efficiënte behandeling en bijbehorende begeleiding hierop af te stemmen. Het beschermd wonen kan hier een uitstekende rol in spelen.

De zorginstelling die het wonen onder begeleiding verzorgt, werkt in dit kader dan ook nauwgezet samen met de betrokken zorgprofessionals. Het gedrag van de jongere wordt beïnvloed door de lichte verstandelijke beperking, de kwetsbaarheid door psychische stoornissen en de invloeden uit de omgeving. De zorginstelling zal ook nauwgezet het gedrag monitoren en de juiste begeleiding hierop afstemmen.