Beschermd wonen verstandelijke beperking

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zorginstellingen die beschermd wonen aanbieden hebben ook plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Beschermd wonen is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm wonen mensen op een locatie van de zorginstelling waarbij er beschikking is over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers (volwassenen en jongvolwassenen), met een verhoogde begeleidingsvraag waaronder mensen met een verstandelijke beperking. De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of (verstandelijke) beperking.

Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Deze begeleiding wordt op maat afgestemd en is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt periodiek met de behandelende instanties besproken.