Licht verstandelijke beperking begeleiding

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) of zijn zwakbegaafd. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar aan de buitenkant en komt niet altijd tot uiting in gedrag of taalgebruik. Een juiste begeleiding is echter wel belangrijk om mensen met een licht verstandelijke beperking zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die licht verstandelijke beperking begeleiding aanbiedt.

Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Er kunnen immers onverwachte en vervelende situaties plaatsvinden als mensen worden geconfronteerd met “bevestigingen van onvermogen” van mensen met een licht verstandelijke beperking. Met extra begeleiding zijn mensen met een licht verstandelijke beperking wel in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. Een licht verstandelijke beperking begeleiding is mogelijk in vorm van het beschermd wonen zonder verblijf waarbij er gebruik wordt gemaakt van een ambulante zorgverlening.

Begeleid Wonen Nederland verzorgt een gespecialiseerde begeleiding op maat voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Eindhoven en omstreken. Deze begeleiding is gericht op de sociale interactie in combinatie met levensvreugde. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Vooral tijdens indrukwekkende en ingrijpende levenservaringen is er meer behoefte aan begeleiding en is het belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen terugvallen op hun naasten en vertrouwde zorgprofessionals. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.