LVG wonen met behandeling en begeleiding

De letters LVG staan voor licht verstandelijk gehandicapt. Deze mensen hebben een IQ-score van 50 tot 85 en hierdoor een laag intellectueel functioneren. LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren, gecombineerd met een laag intellectueel functioneren (meervoudige problematiek). Veel van deze mensen hebben problemen met de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Daarom is LVG wonen met behandeling en begeleiding een uitstekende oplossing. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde aanbieder van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten.

Veel licht verstandelijk gehandicapten hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Deze mensen zijn dan ook veel kwetsbaarder voor psychiatrische problemen, sociale problemen en lichamelijke problemen. In veel gevallen is er immers sprake van een gedragsstoornis. Het LVG wonen zorgt voor een maatwerk behandeling en begeleiding voor deze mensen. Hierbij wordt vaak gekozen voor een chronische ondersteuning in een LVG zorginstelling.

Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde LVG zorginstelling. De zorg is voornamelijk gericht op licht verstandelijk gehandicapten waarbij het gedrag veel problemen geeft. De zorg kan genoten worden in een woongroep (in een locatie van de zorginstelling) of ambulant worden aangeboden. Bij deze laatste zorgvorm blijft de licht verstandelijk gehandicapte zelfstandig wonen. De maatwerk zorg is gericht op alledaagse zaken als het wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en de gezondheid.

LVG 2018

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 worden gezien als licht verstandelijk gehandicapt (LVG) of zwakbegaafd. Met de juiste begeleiding kunnen ook deze mensen uitstekend functioneren in de maatschappij. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die begeleiding voor licht verstandelijke gehandicapten aanbiedt. Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij.

De begeleiding van licht verstandelijk gehandicapten kan plaatsvinden in een woonvorm of door het beschermd wonen zonder verblijf waarbij er gebruik wordt gemaakt van een ambulante zorgverlening. Begeleid Wonen Nederland verzorgt een gespecialiseerde begeleiding op maat voor licht verstandelijk gehandicapten. Deze begeleiding is gericht op de sociale interactie in combinatie met levensvreugde. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet.

De zorg voor licht verstandelijk gehandicapten valt ook in 2018 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt wie in aanmerking komt voor een bepaald zorgprofiel. De licht verstandelijke gehandicaptenzorg is onderverdeeld in de volgende zorgprofielen:

  • LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding
  • LVG Wonen met behandeling en begeleiding
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrumDe intensiteit van de zorg kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. De zorg kan dan ook gezien worden als een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.