LVG 2018

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 worden gezien als licht verstandelijk gehandicapt (LVG) of zwakbegaafd. Met de juiste begeleiding kunnen ook deze mensen uitstekend functioneren in de maatschappij. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die begeleiding voor licht verstandelijke gehandicapten aanbiedt. Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij.

De begeleiding van licht verstandelijk gehandicapten kan plaatsvinden in een woonvorm of door het beschermd wonen zonder verblijf waarbij er gebruik wordt gemaakt van een ambulante zorgverlening. Begeleid Wonen Nederland verzorgt een gespecialiseerde begeleiding op maat voor licht verstandelijk gehandicapten. Deze begeleiding is gericht op de sociale interactie in combinatie met levensvreugde. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet.

De zorg voor licht verstandelijk gehandicapten valt ook in 2018 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt wie in aanmerking komt voor een bepaald zorgprofiel. De licht verstandelijke gehandicaptenzorg is onderverdeeld in de volgende zorgprofielen:

  • LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding
  • LVG Wonen met behandeling en begeleiding
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrumDe intensiteit van de zorg kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. De zorg kan dan ook gezien worden als een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.