LVG wonen met behandeling en begeleiding

De letters LVG staan voor licht verstandelijk gehandicapt. Deze mensen hebben een IQ-score van 50 tot 85 en hierdoor een laag intellectueel functioneren. LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren, gecombineerd met een laag intellectueel functioneren (meervoudige problematiek). Veel van deze mensen hebben problemen met de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Daarom is LVG wonen met behandeling en begeleiding een uitstekende oplossing. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde aanbieder van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten.

Veel licht verstandelijk gehandicapten hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Deze mensen zijn dan ook veel kwetsbaarder voor psychiatrische problemen, sociale problemen en lichamelijke problemen. In veel gevallen is er immers sprake van een gedragsstoornis. Het LVG wonen zorgt voor een maatwerk behandeling en begeleiding voor deze mensen. Hierbij wordt vaak gekozen voor een chronische ondersteuning in een LVG zorginstelling.

Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde LVG zorginstelling. De zorg is voornamelijk gericht op licht verstandelijk gehandicapten waarbij het gedrag veel problemen geeft. De zorg kan genoten worden in een woongroep (in een locatie van de zorginstelling) of ambulant worden aangeboden. Bij deze laatste zorgvorm blijft de licht verstandelijk gehandicapte zelfstandig wonen. De maatwerk zorg is gericht op alledaagse zaken als het wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en de gezondheid.