Persoonlijkheidsproblemen cluster b

Persoonlijkheidsproblemen komen veel voor. Zo’n tien tot vijftien procent van de totale bevolking heeft in meer of mindere mate last van zo’n storing. Een persoonlijkheidsproblemen (of een persoonlijkheidsstoornis) is van de buitenkant niet te zien en in veel gevallen is het ook niet nodig om hiervoor professionele hulpverlening in te schakelen. Er zijn diverse symptomen die bij persoonlijkheidsproblemen horen. Een aantal van deze symptomen komen in elke vorm van persoonlijkheidsproblemen voor, andere vormen hebben eigen kenmerken. Persoonlijkheidsproblemen worden ingedeeld in clusters aan de hand van een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

In cluster A zijn mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak vreemd gevonden worden. Binnen dit cluster onderscheiden we mensen met een paranoïde-, schizoïde- en een schizo typische persoonlijkheidsstoornis die zich afzijdig van anderen opstellen.

In cluster B worden mensen ingedeeld die opvallen door extravert gedrag, zoals mensen met persoonlijkheidsproblemen als borderline en antisociale stoornissen.

In cluster C komen mensen met een angstige, introverte, geremde en dwangmatige aanleg maar juist wél behoefte aan contact hebben met de omgeving en gevoelig zijn voor waardering. In dit cluster zitten mensen met een ontwijkende, afhankelijke en de obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B wordt ook wel de “dramatische cluster” genoemd. Mensen met persoonlijkheidsproblemen cluster B laten zichzelf heel vaak duidelijk zien door zelfverwonding, suïcidepogingen en eisend gedrag. Het zijn voornamelijk narcistische personen die veel met conflicten te maken hebben die anderen worden verweten. Theatrale personen die door het gedrag niet meer serieus worden genomen en antisociale personen die weinig rekening houden met anderen en veel overlast veroorzaken.

De stoornissen van mensen met persoonlijkheidsproblemen cluster B hebben veel problemen om zich te handhaven in de maatschappij door instabiliteit, impulsief gedrag, het zwart-wit denken, destructiviteit en persoonlijkheidsstoornissen door narcistisch, theatraal en antisociaal gedrag.

De psychotherapeutische behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen kan ambulant, in deeltijd of klinisch zijn. Dit wordt afgestemd in een persoonlijk zorgplan.