Beschermde woonvorm psychiatrie

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De beschermde woonvorm psychiatrie is een woonvorm, bedoeld voor mensen die veel en langdurig psychiatrische problemen hebben. Deze mensen verblijven vaak lange tijd in de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) omdat naar huis gaan geen optie meer is. Het kan ook voorkomen dat deze mensen vanuit een thuissituatie naar de beschermde woonvorm psychiatrie gaan, omdat thuis blijven wonen gezien hun situatie geen optie meer is. Onder een resultaatgerichte begeleiding en met een professionele ondersteuning op maat werken de cliënten eraan om op termijn (weer) veilig en verantwoord zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. De begeleiding is gericht op een herstel ondersteunende zorg, waarin uit wordt gegaan van de talenten en vaardigheden van de cliënten en niet van de beperkingen. De begeleiders zijn ruim ervaren in complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

De Beschermde woonvorm psychiatrie vindt plaats in een nauwe samenwerking met de GGZ. Regelmatig bezoeken de psychiater en psychiatrisch verpleegkundige de bewoners en bekijken de medicatie. In overleg met alle betrokken zorgprofessionals wordt een goed zorgleefplan opgesteld en aangepast aan de behoefte van de bewoner. Vanzelfsprekend is extra aandacht en begeleiding in de vorm van individuele gesprekken in het zorgplan opgenomen. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt aan een dagelijks structuur, worden activiteiten aangeboden en is er veel ruimte voor een groepsgesprek. De bewoners wonen in een eigen woon- en slaapkamer met een keuken en toilet maar komen regelmatig bij elkaar in een gezamenlijke huiskamer. Door middel van deze zorg ervaren de bewoners een veilige woon- en leefomgeving.