Psychosomatisch voorbeelden

Psychosomatische stoornissen zijn aandoeningen waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waar géén directe lichamelijke oorzaken voor te vinden zijn. Vaak is er in dit geval sprake van een geestelijke oorzaak. Vermoeidheid, duizeligheid, pijn in de nek, rug of schouder, buik- of maagpijn, hoofdpijn of uitvalsverschijnselen kunnen psychosomatisch zijn.

Voor psychosomatische klachten worden ook wel andere termen gebruikt zoals een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), irritable bowel syndrome of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Het probleem bij dit soort klachten is dat de oorzaak hiervan lastig te achterhalen zijn.

De gevolgen zijn echter goed merkbaar in het dagelijks leven. Psychosomatische stoornissen kunnen veel invloed hebben op iemands gedachtegang, gedrag en emoties (angst, onzekerheid, boosheid). Deze aandoening kan dan ook van grote invloed zijn op het sociale leven van een persoon. Mensen met chronische vermoeidheid of pijnklachten en fibromyalgie kunnen hier flink hinder van ondervinden.

Veel mensen met psychosomatische stoornissen klagen vooral over de lichamelijke klachten. Vaak is dit uit onwetendheid of het niet (willen) beseffen wat de daadwerkelijke oorzaken zijn, maar soms ook uit camouflage hiervoor. Er rust soms een vorm van taboe op. Lichamelijke klachten zijn geregeld een gevolg van geestelijke klachten omdat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Het is dan ook goed professionele hulp voor dit soort klachten in te schakelen. Cognitieve gedragstherapie, die individueel of in groepsvorm kan worden aangeboden, wordt hiervoor veel ingezet.