Beschermd wonen eigen bijdrage

was het ondergebracht bij de AWBZ. Wmo-zorg wordt bekostigd en georganiseerd door de gemeenten. Grotere gemeenten die deze taak ook voor de kleinere omliggende gemeenten verzorgen, worden ook wel de “centrum gemeenten” genoemd.

Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben. Hiervoor wordt er contact gezocht en onderhouden met zorgaanbieders in de regio. Deze regionale zorgaanbieders worden Wmo-contractpartners genoemd. De gemeente bepaalt wie recht heeft op welke zorg en betaalt de zorg aan de Wmo-contractpartners. Dit gebeurt met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze manier van betaling heet Zorg in Natura (ZIN). De overheid probeert met deze constructie de kosten van zorggelden beter in de hand te houden. Als zorgbehoevende merk je weinig van deze vorm van bekostiging.

Een andere manier waarop beschermd wonen bekostigd kan worden, is door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Lang niet alle zorgaanbieders van beschermd wonen zijn contractpartner bij een gemeente. In dat geval is Zorg in Natura niet mogelijk maar kan deze zorg bekostigd worden met het PGB. In dit geval zal de overheid je geen zorg aanbieden maar het geld geven dat die zorg kost. Hiermee kun je vervolgens zelf bepalen waar je de zorg wilt gebruiken. Tegenwoordig gaat het zorggeld rechtstreeks van de SVB naar de zorgaanbieder en niet meer via de bankrekening van de zorgbehoevende. Deze constructie geeft een grotere keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met je opstellen. Hierin staat welke zorg je zal krijgen en wat deze zorg bij deze aanbieder zal kosten. Dit zorgbudget plan moet worden goedgekeurd door de centrumgemeente . Als de centrumgemeente akkoord gaat met dit plan van aanpak mag je beschermd gaan wonen bij de PGB-zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal het bedrag dat in het zorgbudget plan staat dan maandelijks declareren bij de Sociale Verzekeringsbank.

Afhankelijk van je situatie wordt er al dan niet een maandelijkse eigen bijdrage gevraagd als je beschermd gaat wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van het soort zorg dat je krijgt en de hoogte van je inkomen. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK. De CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.