Beschermd wonen leefgeld

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Er kan gekozen worden voor het beschermd wonen op een locatie van de zorginstelling, of beschermd wonen zonder verblijf, waarbij er gekozen wordt om in een eigen woning te blijven wonen.

De zorginstelling heeft ook mogelijkheden om de financiële zaken van de cliënt over te nemen. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt en deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Er kunnen afspraken worden gemaakt met de bank waarbij het openen van een speciale rekening bij de mogelijkheden behoort. Van deze rekening kunnen zaken betaald worden als huur, gas, licht, maar ook eventuele schuldeisers. Daarnaast kan er ook nog een aparte rekening komen waar het leefgeld op gestort wordt.

Leefgeld kan worden gezien als zakgeld dat de cliënt zelf kan en mag beheren. Het geld kan de cliënt vrij besteden voor iedere gewenste aankoop ten behoeve van het dagelijks leven. De hoogte van het bedrag hangt af van de regelingen die door de instellingen zijn ingevoerd in combinatie met de persoonlijke omstandigheden (de eigen bijdrage) van de cliënt.