Eigen bijdrage beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het beschermd wonen en hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben.

De gemeente bepaalt wie er recht heeft op welke zorg en zorgt voor de financiering van beschermd wonen aan de Wmo-contractpartners, dit zijn de zorgaanbieders in de regio. Deze “beschermd wonen financiering” kan in vorm van Zorg in Natura (ZIN), dit is met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) in het geval dat de zorgaanbieder van beschermd wonen géén contractpartner is van een gemeente. In deze financieringsconstructie zal de gemeente geen zorg aanbieden maar het geld verstrekken dat die zorg kost.

Situatieafhankelijk wordt er een maandelijkse eigen bijdrage gevraagd van de cliënt, die hiermee zelf voor een deel bijdraagt aan de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage is een wettelijke bepaling. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt: de hoogte van het inkomen en het vermogen bepalen de hoogte van de eigen bijdrage. De zorg of indicatie bepalen het soort eigen bijdrage: laag of hoog. De lage eigen bijdrage geldt voor mensen die kosten voor een huishouden buiten een zorginstelling hebben. Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage wordt rekening gehouden met andere uitgaven die de cliënt nog moet betalen zoals bijvoorbeeld waskosten, kapper en kleding. Daarnaast moeten ook de kosten voor de standaardpremie nog steeds worden afgedragen.

De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.