Beschermd wonen Ggz C

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. Het beschermd wonen vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met de GGZ die het beschermd wonen onder zorgzwaartepakket ggz-c heeft geplaatst.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. GGZ-hulpverlening is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De meeste mensen komen hier terecht met een verwijzing van de huisarts. De zorg richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. GGZ-hulp is niet gebonden aan een leeftijd of een vastgestelde hulp periode. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar voor iedereen voor zowel een korte als langere periode.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Tot 2015 heeft de GGZ een indeling gehanteerd voor verblijf in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP’s kregen een cijfer en letter code mee om het onderscheid aan te geven in zwaarte van de behandeling en begeleiding. In totaal werd er in de GGZ-sector onderscheid gemaakt tussen 13 ZZP’s, zeven pakketten voor cliënten die gebruikmaken van voortgezet (langdurig) verblijf (B-categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning (C-categorie).

De indeling van ggz-c zag er als volgt uit:

  • ZZP 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding
  • ZZP 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
  • ZZP 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding
  • ZZP 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
  • ZZP 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • ZZP 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

 

Het zorgzwaartepakket heet nu “zorgprofiel” maar is vergelijkbaar met de bovengenoemde indeling. In een zorgprofiel staat beschreven welke zorg kan worden aangeboden. Mensen met een GGZ-C-indicatie kunnen gebruik maken van begeleiding in vorm van beschermd wonen. GGZ-B is juist gericht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (Wlz), dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.