CIZ 2 indicatie

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor een vertaling van de wet Langdurige Zorg (WLZ). De CIZ is de bepalende instantie welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. Hierbij wordt de wet Langdurige Zorg gebruikt als richtlijn. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor deze wet.

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ is de instantie die dit vaststelt. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland hier recht op heeft. Deze richtlijnen borgen een Objectieve beoordeling van het CIZ zodat iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Hiervoor heeft het CIZ een indeling gemaakt in vorm van zorgzwaartepakketten, waarin een zorgbehoefte (zorgintensiteit, hoeveel hulp of welke zorg iemand nodig heeft) beschreven staat.

Een CIZ 2 indicatie staat voor “Beschut wonen met begeleiding en verzorging”. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een geschikte zorginstelling in Eindhoven. Deze instelling is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij.