CIZ 4 indicatie

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die bepaalt welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ stelt dit vast. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland heeft hier recht op heeft. De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen waardoor iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen.

Een CIZ 4 indicatie staat voor “Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging”. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een geschikte zorginstelling in Eindhoven die gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij. CIZ 4 is bestemd voor cliënten die vanwege een lichamelijke aandoening hulp nodig hebben bij de invulling van de dag, de organisatie van het huishouden of de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Vaak zal een vorm van dagbesteding groepsgewijs worden aangeboden.