CIZ 6 indicatie

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor een vertaling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De letters CIZ staan voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zoals de naam “indicatiestelling” al aangeeft, is deze instantie een bepalende instantie die voorschrijft welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. De Wet Langdurige Zorg wordt hierbij gebruikt als blauwdruk. Personen die niet meer thuis kunnen wonen door lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie krijgen een indicatie voor deze wet.

In een zorgbehoefte wordt omschreven welke zorg en in welke intensiteit een cliënt het nodig heeft. Het CIZ brengt deze zorgbehoefte in kaart. De wet langdurige zorg (Wlz) wordt hierbij aangehouden als richtlijn om een Objectieve beoordeling van het CIZ te borgen. De wet langdurige zorg (Wlz) wordt opgesteld door het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Op deze manier heeft iedereen in Nederland dezelfde rechten.

Het CIZ heeft een indeling gemaakt in vorm van zorgzwaartepakketten. Hierin staat een zorgbehoefte beschreven. Een zorgbehoefte is een omschrijving van de zorgintensiteit, hoeveel hulp of welke zorg iemand nodig heeft. Een CIZ 6 indicatie staat voor “ Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging”. Dit is onder andere bestemd voor mensen die wonen in woonzorgcentra. Hier wordt begeleiding geboden in de dagelijkse gang van zaken en in de omgang met een aandoening. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een gespecialiseerde zorginstelling in Eindhoven en omgeving. De begeleiding die hier geboden wordt is op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij gericht.