CIZ indicatie en wajong

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze onafhankelijke organisatie bepaalt welk zorgprofiel een persoon heeft en koppelt hier een zorgbehoefte aan. Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland heeft hier recht op heeft. De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen waardoor iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft. Aan de beoordeling van CIZ zit ook het recht van een wajong uitkering gekoppeld.

Een wajong uitkering is een uitkering voor iemand die door een ziekte of handicap geen mogelijkheden heeft om te werken. Deze uitkering wordt toegekend aan een jongere persoon die op de 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft maar ook aan mensen in de leeftijdcategorie hierboven. Het is bedoeld voor personen die na de 18e verjaardag en vóór de 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap hebben. Voorwaarde voor deze laatste groep is echter wel dat in het jaar voordat de persoon de ziekte of handicap kreeg er minimaal 6 maanden een opleiding is gevolgd.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).