Indicatie beschermd wonen 2018

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen in 2018 is GGZ-C.
Beschermd wonen is een woonvorm die kan worden ingezet voor de begeleidingsvorm van kwetsbare burgers die moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij. De doelstelling van deze begeleiding is om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van deze mensen te verhogen.

Beschermd wonen is een begeleidingsvorm voor volwassenen en jongvolwassenen, waarbij er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht is. Er kan zowel in de eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van worden gemaakt.

Beschermd wonen is een begeleidende en tijdelijke zorgvorm en geen behandelende langdurige zorgvorm. Dit is de reden dat beschermd wonen in 2018 een GGZ-C indicatie heeft en geen GGZ-B indicatie. Mensen met een indicatie GGZ-B hebben recht op een langdurige behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ).

Ook in 2018 valt het beschermd wonen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In deze wet staat beschreven dat grotere gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regionale invulling (organisatie en financiering) van het beschermd wonen. De gemeenten kunnen dit zelf invullen op basis van de regionale behoeften en mogelijkheden. De gemeente zorgt ervoor dat een hulpbehoevende burger bij de juiste zorginstantie terecht komt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zorgindicaties naar aanleiding van zorgbehoeftes die zijn opgesteld door de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg.

Er is, net als voorgaande jaren, geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen in 2018. Er wordt gekeken naar specifieke situaties om te bepalen of beschermd wonen een alternatief is voor de zorgvraag. Deze beslissing maakt de gemeente met de GGZ instanties in een belangrijke adviserende rol. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C (gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg) hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen.

Ook in 2018 kan er een beroep worden gedaan op het beschermd wonen als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering van die zelfredzaamheid of in het ergste geval een afname hiervan op een gecontroleerde manier begeleid moet worden.