CIZ 2 indicatie

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor een vertaling van de wet Langdurige Zorg (WLZ). De CIZ is de bepalende instantie welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. Hierbij wordt de wet Langdurige Zorg gebruikt als richtlijn. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor deze wet.

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ is de instantie die dit vaststelt. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland hier recht op heeft. Deze richtlijnen borgen een Objectieve beoordeling van het CIZ zodat iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Hiervoor heeft het CIZ een indeling gemaakt in vorm van zorgzwaartepakketten, waarin een zorgbehoefte (zorgintensiteit, hoeveel hulp of welke zorg iemand nodig heeft) beschreven staat.

Een CIZ 2 indicatie staat voor “Beschut wonen met begeleiding en verzorging”. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een geschikte zorginstelling in Eindhoven. Deze instelling is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij.

CIZ indicatie en wajong

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze onafhankelijke organisatie bepaalt welk zorgprofiel een persoon heeft en koppelt hier een zorgbehoefte aan. Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland heeft hier recht op heeft. De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen waardoor iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft. Aan de beoordeling van CIZ zit ook het recht van een wajong uitkering gekoppeld.

Een wajong uitkering is een uitkering voor iemand die door een ziekte of handicap geen mogelijkheden heeft om te werken. Deze uitkering wordt toegekend aan een jongere persoon die op de 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft maar ook aan mensen in de leeftijdcategorie hierboven. Het is bedoeld voor personen die na de 18e verjaardag en vóór de 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap hebben. Voorwaarde voor deze laatste groep is echter wel dat in het jaar voordat de persoon de ziekte of handicap kreeg er minimaal 6 maanden een opleiding is gevolgd.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

CIZ 4 indicatie

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die bepaalt welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ stelt dit vast. In de wet langdurige zorg (WLZ) staat beschreven dat iedere burger van Nederland heeft hier recht op heeft. De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen waardoor iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen.

Een CIZ 4 indicatie staat voor “Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging”. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een geschikte zorginstelling in Eindhoven die gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij. CIZ 4 is bestemd voor cliënten die vanwege een lichamelijke aandoening hulp nodig hebben bij de invulling van de dag, de organisatie van het huishouden of de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Vaak zal een vorm van dagbesteding groepsgewijs worden aangeboden.