VG 6 indicatie CIZ

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijk indicatieorgaan die bepaalt welk zorgprofiel (dat in het verleden werd aangegeven met zorgzwaartepakketten, ZZP) bij een persoon past. Hierin staat een zorgbehoefte omschreven.

Het CIZ stelt vast op welke en hoeveel zorg een cliënt recht heeft op basis van de wet langdurige zorg (WLZ). Het is een objectieve beoordeling die overal in Nederland hetzelfde is. De situatie wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Een woonvorm met gehandicaptenzorg valt hier ook onder.

De zorgprofielen van het CIZ hebben nu namen. Voor 2015 werden er nummers hiervoor gebruikt.

De volgende namen en afkortingen worden gebruikt:

• VV – Sector Verpleging en Verzorging
• VG – Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LVG – Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LG – Lichamelijk Gehandicaptenzorg
• ZGaud – Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief
• GGZ-B- Geestelijke Gezondheidszorg
• ZGvis – Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, visueel

Het profiel van de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) is onderverdeeld in 6 gradaties op basis van zorgintensiteit:

• VG 3 – VG Wonen met begeleiding en verzorging
• VG 4 – VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
• VG 5 – VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
• VG 6 – VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
• VG 7 – VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
• VG 8 – VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging