Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis komt. Dit kan natuurlijk ook in een woonvoorziening zijn als de cliënt daar gebruik van maakt. Begeleid Wonen Nederland is een specialistische zorginstelling dat op grote schaal ambulante hulpverlening verzorgt. Deze zorginstelling begeleidt jongvolwassenen in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. Hiervoor heeft Begeleid Wonen Nederland gespecialiseerde zorgverleners voor de cliënt ter beschikking.

Ambulante hulpverlening staat, in de vorm dat Begeleid Wonen Nederland aanbiedt, ook wel bekend als het begeleid (of beschermd) wonen zonder verblijf. Jongeren en jongvolwassenen die door psychische of psychosociale problemen moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij maken hier dankbaar gebruik van.

Bij de ambulante hulpverlening is er sprake van een scheiding van woon en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud waarbij op verschillende levensgebieden de nadruk ligt. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. Als andere aspecten daarnaast ook een belangrijke rol spelen in iemands leven, wordt hier vanzelfsprekend ook aandacht aan besteedt.

Het voordeel van ambulante hulpverlening is dat de zelfstandigheid meer ruimte krijgt dan het wonen op een locatie van de zorginstelling. Desondanks kan er sprake zijn van een intensieve zorg. De intensiteit van de zorg kan immers op maat met de zorgbehoefte worden afgestemd. Vaak is hierbij géén sprake van een lineair proces en wordt de zorg veelvuldig op- en afgeschaald. Hierdoor wordt de ambulante hulpverlening ook gezien als onplanbare zorg.

Ambulant woonbegeleider

Een ambulant woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg is een zorgprofessional die cliënten met psychische- of psychosociale problemen thuis bezoekt om voor een maatwerk begeleiding zorg te dragen. De doelstelling hiervan is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze mensen te verhogen. Het beschermd wonen zonder verblijf is een voorbeeld van een zorgvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van ambulante woonbegeleiders. Het is een begeleidende zorgvorm en geen behandelende zorgvorm.

Voor deze maatwerk begeleiding wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld die periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt van een ambulant woonbegeleider ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het opvallendste kenmerk van deze begeleidingsvorm is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Hierin verschilt deze zorgvorm van andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit van de ambulant woonbegeleider is hierbij erg belangrijk. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces in een herstelproces van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang. De ambulant woonbegeleider observeert, verzorgt, begeleidt en stimuleert de cliënten met als doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te verhogen.

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen is beschermd wonen zonder verblijf een intensieve vorm van ondersteuning, waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Kenmerkend voor het beschermd wonen zonder verblijf is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Dit is het grote verschil wat deze zorgvorm heeft ten opzichte van andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit is immers erg belangrijk in een begeleidingsvorm als ambulante woonbegeleiding. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces in een herstelproces van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.

Ambulante woonbegeleiding heeft de voorkeur boven het tijdelijk wonen op een locatie van de zorgverlener als er hierin een reële keuze mogelijk is. Dit is om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt vast te houden. De stap om van een intern verblijf (op een locatie van de zorgverlener) weer terug in de samenleving te zetten is immers veel groter dan het werken aan een hogere zelfredzaamheid van iemand die de interne periode niet heeft gehad.

Ambulante begeleiding Eindhoven

Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de ambulante begeleiding in Eindhoven in de vorm van het begeleid wonen zonder verblijf voor jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose.

Voor mensen met psychische of psychosociale problemen is beschermd wonen zonder verblijf in Eindhoven een intensieve vorm van ambulante begeleiding en ondersteuning, waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op verschillende levensgebieden van het dagelijks levensonderhoud. Daarbij kun je denken aan ondersteuning bij wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Kenmerkend voor deze ambulante begeleidingsvorm is dat er sprake is van een onplanbare zorg. De ambulante begeleiding is een individuele begeleidingsvorm die flexibel kan worden ingezet. Hiervoor wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld die regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig wordt aangepast. In de meeste gevallen is er géén sprake van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.

Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van ambulante begeleiding in Eindhoven. De instelling heeft de beschikking over gespecialiseerde begeleiders die in een maatwerktraject werken aan de bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.