Ambulant woonbegeleider

Een ambulant woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg is een zorgprofessional die cliënten met psychische- of psychosociale problemen thuis bezoekt om voor een maatwerk begeleiding zorg te dragen. De doelstelling hiervan is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze mensen te verhogen. Het beschermd wonen zonder verblijf is een voorbeeld van een zorgvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van ambulante woonbegeleiders. Het is een begeleidende zorgvorm en geen behandelende zorgvorm.

Voor deze maatwerk begeleiding wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld die periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt van een ambulant woonbegeleider ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het opvallendste kenmerk van deze begeleidingsvorm is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Hierin verschilt deze zorgvorm van andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit van de ambulant woonbegeleider is hierbij erg belangrijk. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces in een herstelproces van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang. De ambulant woonbegeleider observeert, verzorgt, begeleidt en stimuleert de cliënten met als doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te verhogen.