Ambulante begeleiding Eindhoven

Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de ambulante begeleiding in Eindhoven in de vorm van het begeleid wonen zonder verblijf voor jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose.

Voor mensen met psychische of psychosociale problemen is beschermd wonen zonder verblijf in Eindhoven een intensieve vorm van ambulante begeleiding en ondersteuning, waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op verschillende levensgebieden van het dagelijks levensonderhoud. Daarbij kun je denken aan ondersteuning bij wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Kenmerkend voor deze ambulante begeleidingsvorm is dat er sprake is van een onplanbare zorg. De ambulante begeleiding is een individuele begeleidingsvorm die flexibel kan worden ingezet. Hiervoor wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld die regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig wordt aangepast. In de meeste gevallen is er géén sprake van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.

Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van ambulante begeleiding in Eindhoven. De instelling heeft de beschikking over gespecialiseerde begeleiders die in een maatwerktraject werken aan de bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.