Beschermd wonen Helmond

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is te allen tijde een goede keuze om voor een geschikte locatie in de buurt van de vertrouwde omgeving te kiezen. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van beschermd wonen in de provincie Brabant. Voor een behoefte aan Beschermd wonen in Helmond is dit een goede keuze.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor de begeleiding van onder andere jongeren uit Helmond die in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose te maken hebben. Voor de opvang van deze jongeren uit Brabant heeft de instelling de beschikking over meer dan 25 vestigingen. Deze zijn ingericht zijn op het zelfstandig wonen met begeleiding of het wonen in groepsvorm. Een groep van kundige professionele begeleiders, met ieder een eigen specialiteit, zorgen voor de juiste begeleiding van de jongeren.

De begeleiding is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor iedereen die moeite heeft bij het dagelijks functioneren. Hierbij wordt er een maatwerkondersteuning geboden met het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt als doelstelling. De levensvreugde van de cliënt is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening. Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. De intrinsieke motivatie vinden is van grote waarde in het vergroten van de zelfredzaamheid.

Begeleid Wonen Nederland is een kleinschalig wooninitiatief om de bewoners van de juiste, persoonlijke aandacht en de nodige begeleiding kunnen voorzien. De bewoners zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten, ze hebben er dan ook zelf voor gekozen om met begeleiding te willen wonen en met behulp van deze begeleiding de eerste stappen naar zelfstandigheid te zetten. Begeleid Wonen Nederland is een goed alternatief voor beschermd wonen in de omgeving van Helmond.