Beschermd wonen jeugd centrumgemeente

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is ook gericht op jeugd. Voor jeugd en jongvolwassenen, van 17 ™ 30 jaar, die te maken hebben met gedragsproblemen, een stoornis of een beperking met een psychische of psychosociaal karakter kan een begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. De jeugd kan gedurende deze maatwerk begeleiding thuis blijven wonen of aansluiten in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin beschreven staat dat een centrumgemeente verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van het beschermd wonen van jeugd.

Een centrumgemeente is een grotere gemeente die deze taak ook voor de kleinere omliggende gemeenten verzorgen en hiermee een regionale functie bekleden. De gemeente Eindhoven is één van de 43 centrumgemeenten in Nederland. Deze gemeenten hebben geen gemeentelijke functie maar een regionale functie. Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat ook de jeugd de ondersteunende psychische of psychosociale zorg krijgt die ze nodig hebben. Hiervoor heeft de centrumgemeente zeer intensief contact met de zorgaanbieders in de regio (Wmo-contractpartners) die voor de begeleiding van de jeugd zorgdragen.

De gemeente is de bepalende instantie welke jongere recht heeft op welke zorg en zorgt daarnaast voor de financiering van beschermd wonen aan de Wmo-contractpartners. Iedere centrumgemeente mag de invulling van het beschermd wonen zelf invullen. Dit is afhankelijk van de behoefte en van het aanbod van de zorginstellingen in de regio.