1LVG LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding

Wat tot 2015 ZZP1LVG was, is tegenwoordig LVG Wonen met enige behandeling en begeleidingLVG staat voor zwakbegaafd of licht verstandelijk gehandicapt. Cliënten met een IQ tussen de 50 en 85 vallen onder dit zorgprofiel. Toch kunnen ook deze cliënten uitstekend functioneren in de maatschappij mits zij de juiste begeleiding krijgen.

De zorg met betrekking tot Wonen met enige behandeling en begeleiding is bedoeld voor kinderen en jong volwassenen tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Er is een specifieke begeleidingsvraag op het gebied van sociale redzaamheid en gedragsproblematiek. De begeleiding is gericht op ontplooiing en ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de client binnen het gezin en de samenleving. De cliënten worden behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan.

Wat betreft sociale redzaamheid hebben de cliënten behoefte aan toezicht en stimulatie. Ten aanzien van complexe taken en op het gebied van besluitnemings-en oplossingsvaardigheden hebben cliënten hulp nodig. Op het vlak van psychosociaal/cognitief functioneren hebben cliënten af en toe hulp, toezicht of sturing nodig, maar op het gebied van geheugen en denken, concentratie en psychosociaal welbevinden kan vaker hulp, toezicht of sturing nodig zijn.

Ten aanzien van gedragsproblematiek is enige sturing, regulering en toezicht nodig. Dit is met name aan de orde op het gebied van manipulatief gedrag en reactief gedrag met betrekking tot interactie. De cliënt heeft een structurele zorgbehoefte, op zowel geplande als ongeplande tijden maar is wel in staat ‘even te wachten’ op de zorg zonder dat er direct problemen ontstaan.