1VG

De term 1VG heeft betrekking op de invulling van het GGZ zorgprofiel en de zorg die verleend moet worden om de cliënt van de nodige zorg te voorzien. De term omschrijft de gradatie van de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Een profielpakket is onderverdeeld in drie sectoren:
• Verpleging & verzorging (V&V);
• Gehandicaptenzorg (GHZ);
• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Binnen de GHZ zijn diverse subgroepen onder te verdelen.
Een van deze subgroepen is de categorie verstandelijk gehandicapt. Hierin is weer een onderverdeling gemaakt tussen ZZP 1VG tot en met ZZP 7VG. Het verschil tussen ZZP 1VG en ZZP 7VG wordt gevormd door de verschillen in indicaties.

1VG is een wat verouderde term die in de periode tot 2015 werd toegepast in de gezondheidszorg. Tot dat tijdstip hadden de indicaties voor een verblijf in een zorginstelling de vorm van een zorgzwaartepakket. Deze ZZP’s zijn inmiddels omgezet naar passende zorgprofielen.

1VG en 2 VG zijn inmiddels vervallen.
De indeling van het GGZ zorgprofiel met betrekking tot de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft inmiddels géén numerieke indeling maar een omschrijving van de zorg die verleend wordt. Voorbeelden hiervan zijn de VG Wonen met begeleiding en verzorging (voorheen ZZP VG 3) en VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (voorheen ZZP VG 8).

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft bij de indicatie een zorgprofiel af. Dit is een omschrijving van de benodigde zorg. Dit indicatiebesluit zal worden overgenomen door het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke afhandeling van de zorg. Deze instelling zal het verdere contact met de cliënt te onderhouden.