2LVG LVG Wonen met behandeling en begeleiding

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie.

Het zorgprofiel Wonen met behandeling en begeleiding is bedoeld voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Er is een specifieke begeleidingsvraag op het gebied van sociale redzaamheid en gedragsproblematiek. Begeleiding is gericht op ontplooiing en ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de client binnen het gezin en de samenleving.

Dit zorgprofiel is bestemd voor mensen met een licht verstandelijke handicap, die problemen hebben met hun gedrag. Op het gebied van sociale redzaamheid hebben de cliënten vaak hulp en soms overname nodig, zij kunnen taken vaak niet zelf uitvoeren. Het gaat dan met name om het uitvoeren van complexere taken, zoals het regelen van de dagelijkse routine en taken die besluitnemings-en oplossingsvaardigheden vereisen.

Ten aanzien van het psychosociaal/cognitief functioneren hebben cliënten af en toe tot vaak hulp, toezicht of sturing nodig. De ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) kan de cliënt in principe zelf uitvoeren. Er is echter wel regelmatig behoefte aan toezicht en stimulatie, met name bij de kleine verzorgingstaken, zoals de zorg voor tanden, haren, nagels, huid en bij het wassen. Daarnaast hebben de cliënten ook vaak toezicht en stimulatie nodig bij eten en drinken.

Zoals aangegeven is sprake van gedragsproblematiek. De cliënt heeft hierbij veel sturing, regulering en toezicht nodig. Er is met name sprake van verbaal agressief gedrag, manipulatief gedrag, ongecontroleerd gedrag, ontremd gedrag en reactief gedrag met betrekking tot interactie.