2VG

De term 2VG heeft betrekking op de invulling van het GGZ zorgprofiel en de bijbehorende zorg die een cliënt nodig heeft. De term is een omschrijving van de intensiteit van de verstandelijk gehandicaptenzorg en de invulling hiervan.

Een profielpakket is kan onderverdeeld worden in drie categorieën:
• Verpleging & verzorging (V&V);
• Gehandicaptenzorg (GHZ);
• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Binnen de GHZ zijn diverse subgroepen onder te verdelen waaronder:
De categorie verstandelijk gehandicapt (ZZP 1VG tot en met ZZP 7VG).
Het verschil tussen ZZP 1VG en ZZP 7VG wordt gevormd door het verschil in indicatie.

De term 2VG is een term die inmiddels vervallen is. Deze term werd gebruikt tot 2015. In die periode werd zorg verleend aan de hand van zorgzwaartepakketten. Deze ZZP’s hebben inmiddels een andere naam en invulling gekregen. De indicaties voor een verblijf in een zorginstelling zijn inmiddels omgezet naar passende zorgprofielen.

De indeling van het GGZ zorgprofiel met betrekking tot de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt niet meer met behulp van een cijfer ingedeeld. 1VG en 2 VG zijn inmiddels dan ook vervallen. De onderverdeling vindt inmiddels plaats op basis van de zorg die geboden wordt. Voorbeelden hiervan zijn de VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (voorheen ZZP VG 4) en VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (voorheen ZZP VG 7).

De indicatie en het bijbehorende zorgprofiel wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ maakt een globale omschrijving van de benodigde zorg en stuurt deze naar een zorgkantoor. Dit zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uiteindelijke gedetailleerde invulling van de zorg en zal het contact met de cliënt hierover onderhouden.