4VG

4VG staat voor Wonen met begeleiding en intensive verzorging. ZZP 4VG is vervangen voor VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging. De letters VG staan voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Het specifieke kenmerk van deze zorg is dat het verleend wordt aan mensen vanaf 18 jaar. Deze zorg is dus niet gericht op de jeugd. De dominantie grondslag voor dit cliëntprofiel is in de meeste gevallen een verstandelijke handicap (functiestoornis).

De cliënten functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis). Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef-en werkwoonomgeving. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk.

Met oog op de sociale zelfredzaamheid heeft de client vaak hulp of totale overname hiervan nodig, aangezien zij niet in staat zijn complexere zaken zelf uit te voeren. De ondersteuning is zowel gericht op stimulering en ontwikkeling, als op instandhouding van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en van de regievoering over het eigen leven. Met betrekking tot het eten en drinken volstaat in de meeste gevallen toezicht en stimulatie.

Bij deze cliënten is doorgaans geen sprake van verpleging. De aard van het begeleidingsdoel is gericht op stabilisatie of het voorkomen van achteruitgang en waar mogelijk op ontwikkeling.