8VG

Zorgprofiel 8vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging.

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie.
Het zorgprofiel Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging is bedoeld voor rolstoel gebonden cliënten met een verstandelijke beperking en een duidelijke verpleegbehoefte.

De cliënten functioneren in dit zorgprofiel sociaal niet zelfstandig en hebben continu begeleiding nodig vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis).

De cliënten hebben daarnaast lichamelijke beperkingen waarvoor volledige verzorging en soms verpleging noodzakelijk is. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuur verlenend karakter, met een duidelijke dagindeling.

Wat betreft de sociale redzaamheid is overname van zorg nodig. Dit heeft betrekking op het onderhouden van de sociale relaties, deelname aan het maatschappelijk leven, communicatie, uitvoeren van taken en het regelen van de dagelijkse routine. De cliënten zijn niet in staat om taken zelfstandig uit te voeren.

Ook ten aanzien van ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) is overname van zorg nodig. Bij sommige cliënten is inzet van twee verzorgenden/begeleiders nodig om de zorg uit te voeren.

Bij deze cliënten is regelmatig sprake van specifiek verpleegkundig handelen in verband met diverse aandoeningen. Bij deze cliënten is geen of in geringe mate sprake van gedragsproblematieken psychiatrische problematiek. De aard van het begeleidingsdoel is veelal gericht op stabilisatie of begeleiding bij (geleidelijke) achteruitgang.